Ծառայության ամրագրման չեղարկման քաղաքականություն

ԴԸ ԱՐԵԱ ՍՊԸ–ի կայքում ամրագրված ծառայությունը ենթակա է չեղարկման կամ փոփոխման ոչ ուշ քան ծառայության մատուցման մեկնարկից 96 ժամ առաջ: Ամրագրումը նշյալ ժամկետից ուշ չեղարկելու դեպքում վճարված գումարը վերադարձման ենթակա չէ:

Ամրագրումները բոլոր դեպքերում ենթակա են չեղարկման, եթե ստեղծվել են ծառայության մատուցմանը խոչընդոտող հանգամանքներ, ինչպիսիք կարող են լինել ֆորսմաժորային իրավիճակները:

Ամրագրումների դիմաց վճարված գումարի վերադարձման գործընթացն իրականացվում է գնորդի կողմից օգտագործված վճարային համակարգի սահմանած ժամկետներում։

Go Top